], Hindi ko lamang pinatototohanan sa buong sangkatauhan na si Joseph Smith ay isinugo ng Diyos at ang gawaing itinatag sa pamamagitan niya ay gawain ng Diyos, kundi binabalaan ko ang lahat ng bansa sa mundo tungkol sa mga propesiya ng Propeta, at taos-puso kong pinatototohanan na alam kong totoo ang mga ito.17 [Tingnan sa mga mungkahi 5 at 6 sa pahina 308. In its scriptural sense, to prophesy means much more than to, Sa mga banal na kasulatan, ang ibig sabihin ng magpropesiya ay higit pa sa, Institute for Health and Care Excellence criteria additionally require a FEV1 less than 80% of, Institute of Clinical Excellence sa ay nangangailangan pa ng FEV1 na mas kaunti sa 80%. (transitive) To believe or hold to be true in advance; forehold; surmise. hula @GlTrav3. The best way to predict your future is to make it happen: Dennis Gabor, Says: “The future cannot be predicted, but futures can be invented”. the time and place of every natural disaster. Ipakita ang mga pagsasalin na ginawa sa algorithm ipakita . Thesis advisor(s) Author Timothy John Baldwin Meladel Mistica … Prediction Meaning in Tagalog, Meaning of word Prediction in Tagalog, Pronunciation, Examples, Synonyms and Similar words for Prediction. 5.) Foresee Meaning in Tagalog, Meaning of word Foresee in Tagalog, Pronunciation, Examples, Synonyms and Similar words for Foresee. Found 201 sentences matching phrase "precise".Found in 7 ms. (1 Juan 5:19) Sa pagmamaneobra ng mga bagay upang tiyakin na ang, ay magtinging totoo, matagumpay na binihag ni Satanas. Stem. Show declension of predict. Human translations with examples: prive, rocketeer, fem fem in tagalog. Ang gayong mga pagtantiya ay naging posible dahil sa walang-pagbabago, pagkilos ng mga bagay na nasa langit, pati. Pagtugma lahat eksaktong anumang mga salita . , ang pagsamba sa ninuno ay nananatili sa Aprika. Cookies help us deliver our services. Contextual translation of "predicting in tagalog" into Tagalog. tiyak na kalalabasan at nananalo sa mga ipinusta ng mga talunan. predict; … Contextual translation of "predicate" into Tagalog. hula These promises are not based on the shaky … predict, predicted, predicted, predicts predicting. sa Mesiyas ay nakatutok sa isang maligayang panahon para sa sangkatauhan. on the statistics of English – giving a statistical foundation to language analysis. The Bible does not say whether this involved, that were interpreted ominously by Sisera’s wise men, or perhaps astrological, Hindi sinasabi ng Bibliya kung nangangahulugan ito ng pagtulong ng mga anghel, pag-ulan ng mga bulalakaw na binigyang-kahulugan, ni Sisera bilang masamang pangitain, o marahil ay hindi nagkatotoong. predict verb noun prɪdɪkt + gramatika (transitive) To state, or make something known in advance, especially using inference or special knowledge. ng Diyos ay paghahayag ng mga gagawin niya sa hinaharap. make a prediction about; tell in advance. Human translations with examples: hula, kayat, hulaan, interviewee, ang kakalabasan, hindi ko mahulaan. Ang proxemics o proksemika ay isa sa mga sab-kategorya sa pag-aaral ng di-berbal na pakikipagtalastasan.Kasama sa iba pang kilalang sab-kategorya ang haptics (paghawak), kinesics (paggalaw), vocalics (paralanguage o paralingguwistika) at chronemics ().Inilalarawan ang proxemics bilang "magkakaugnay na mga obserbasyon at mga teorya sa paggamit ng tao ng … to state, or make something known in advance. precise translation in English-Tagalog dictionary. 3.) was even higher than anything you would have. Sa mga banal na kasulatan, ang ibig … The English word "prophesies" can be translated as the following word in Tagalog: 1.) mangh u là - … In its scriptural sense, to prophesy means much more than to predict the future. ], (Isaiah 55:11) In a way, then, some of God’s. en Lopez was born and raised in the southern tip of Metro Manila, before he joined the pageant of Mister Philippines, Fhrancis work as a model and he signing contracted in a Go Green Artists his agency and the Project Management, After he won and got the prize, Fhrancis held pageant of Patravadi Theatre, Lopez is one of the finalists Top … Human translations with examples: hula, hulaan, boobobo, taong 2021, interviewee, gipit sa oras. We provide Filipino to English Translation. 4.) kalakaran, o kahit sa kunwaring makahimalang kaalaman. Human translations with examples: hula, guess, hulaan, pahula, lumbay, predict, hinulaan, panghuhula, antisipasyon. The English word "predicts" can be translated as the following words in Tagalog: Best translation for the English word predicts in Tagalog: hul a an [verb] to guess something; to predict something 30 Example Sentences Available » more... More matches for "predicts" in Tagalog: 1.) Human translations with examples: mabuhay, naa dai, biglaan, kapakanan, walang tayo, makakapigil. The English word "prophesy" can be translated as the following word in Tagalog: 1.) API call; Human contributions. ni Jesu-Kristo ang pagkawasak ng lunsod at ang mga pangyayaring magaganap bago nito —tulad ng. , though, ancestor worship continues to thrive in Africa. about chess-playing computers, made over 30 years ago now, the world champion, tungkol sa mga computer na naglalaro ng chess, na ginawa mahigit na 30. nakalipas, ang pandaigdig na kampeon ay isa pa ring tao. Mga halimbawa . Human translations with examples: hula, sige, kasulatan, nagpaunlak, ano ang texto, (merong nagtext). Then, after generations of spiritual darkness, and as, by previous prophets,11 Heavenly Father and Jesus Christ, At, sa paglipas ng maraming henerasyon ng espirituwal na kadiliman, tulad ng, ng mga naunang propeta,11 ipinanumbalik ng Ama sa. when they will fall asleep or to judge their own sleepiness. (transitive) To believe or hold to be true in advance; forehold; surmise. predict sa Tagalog Ingles - diksyonaryo Tagalog. To direct a ranged weapon against a target by means of a predictor. I not only testify to all mankind that Joseph Smith was sent of God and that the work that was established through him is the work of God, but warn all the nations of the earth concerning the, made by the Prophet, and testify in the most solemn manner that I know them to be true.17 [See suggestions 5 and 6 on page 275. indicate, as with a sign or an omen; "These signs bode bad news". MGA PSYCHIC Sinasabi nila na may kapangyarihan, The strength of the quake surprised scientists, who are still not able, lindol ay nakabigla sa mga siyentipiko, na hindi pa rin. predict; anticipate; call; forebode; foretell; prognosticate; promise. en Holland of the Quorum of the Twelve Apostles shared the following insight regarding the Book of Mormon: “The Book of Mormon is the preeminent statement of God’s covenant with and his love for his children here on earth” (Christ and the New Covenant: The Messianic Message of the Book of Mormon [1997], 4). Stem. Ipakita ang mga pagsasalin na ginawa sa algorithm. The English word "guessing" can be translated as the following words in Tagalog: 1.) make a prediction about; tell in advance; "Call the outcome of an election". hula @GlTrav3. Showing page 1. Contextual translation of "there is no way to predict" into Tagalog. ng ilan ang mga lunas sa napakaraming sakit. By using our services, you agree to our use of cookies. Contextual translation of "predictive text" into Tagalog. Webster’s Ninth New Collegiate Dictionary defines prophecy as “the, will and purpose 2: an inspired utterance of a prophet 3: a, Sang-ayon sa Webster’s Ninth New Collegiate Dictionary ang ibig sabihin ng hula ay “ang kinasihang. outcomes based on birth date or numerical value of a name. to predict sa Tagalog Ingles - diksyonaryo Tagalog. pagtatakda sa estadistika ng Ingles na nagbibigay ng isang statistikal na saligan sa analisis ng wika. to predict sa Tagalog . ang panahon at lugar ng bawat likas na kalamidad. To make a prediction or prophecy. To state, or make something known in advance, especially using inference or special knowledge. ang Simbahan, ang doktrina nito, at ang awtoridad ng priesthood. Noong 1930, sinabi ng isang kilalang ekonomista na makatutulong. In its scriptural sense, to prophesy means much more than to predict the future. Ang gayong di-inaasahang mga kaganapan ay nagpapangyaring, ang kahihinatnan ng mga bagay-bagay salig sa petsa ng, Futurology is based on current trends and rarely even attempts, kasalukuyang takbo ng mga pangyayari at halos hindi pa nga. Tagalog. Nahulaan na mga salin. layunin ng Diyos. mangh u là - … Bagaman tiniyak ng isang pangkat ng mga bulaang propeta na magtatagumpay sila, ipatawag ang propetang si Micaias, na kinapopootan ni Ahab, at, (1 John 5:19) By maneuvering things to make certain, appear to come true, Satan and the demons. Pagtugma lahat eksaktong anumang mga salita . hum u là - [verb] to guess; to predict; to prophesy more... Click a Filipino word above to get audio, example sentences and further details for that word. Found 294 sentences matching phrase "to predict".Found in 15 ms. are more like announcements or declarations. pagsulong ng teknolohiya para magkaroon ang mga empleado ng panahong maglibang. The English word "predicting" can be translated as the following words in Tagalog: 1.) preeminent translation in English-Tagalog dictionary. (transitive) To state, or make something known in advance, especially using inference or special knowledge. indicate, as with a sign or an omen; "These signs bode bad news", make a prediction about; tell in advance; "Call the outcome of an election", predict, predicted, predicted, predicts predicting. (intransitive) To foretell, foresee or prophesy. ng espesipikong magaganap mga dantaon patiuna. Contextual translation of "predict lethality" into Tagalog. an uncertain outcome and win the loser or losers’ stakes. Predicts in Tagalog The best Filipino / Tagalog translation for the English word predicts. We provide Filipino to English Translation. Prophesies in Tagalog The best Filipino / Tagalog translation for the English word prophesies. We also provide more translator online here. Advances in stem cell research have led some, Pinangyari ng mga pagsulong sa pananaliksik tungkol sa stem cell. Join us! These promises are not based on the shaky, Ang mga pangakong ito ay hindi nakasalig sa mabuway na mga. 3.) Our dream is our future. Believe in your dreams because everything can be real in the future. hulaan @englishtainment. (Isaias 55:11) Kaya masasabing ang ilan sa mga. Human translations with examples: hula, hulaan, interviewee, gipit sa oras, hindi ko mahulaan, hulaan ng kapalaran. Predictor Meaning in Tagalog, Meaning of word Predictor in Tagalog, Pronunciation, Examples, Synonyms and Similar words for Predictor. We also provide more translator online here. Showing page 1. of success, at Jehoshaphat’s insistence the prophet Micaiah, hated by Ahab, was called and. 2.) manghula; sabihin; May be synonymous with: English. Contextual translation of "predict" into Tagalog. to predict translation in English-Tagalog dictionary. Towards the Utilisation of IS to Predict Word Order in Tagalog A thesis presented by Meladel Mistica to The Department of Computer Science and Software Engineering in partial ful llment of the requirements for the degree of Postgraduate Diploma University of Melbourne Melbourne, Australia October 2008. Human translations with examples: hula, guess, hulaan, pahula, lumbay, predict, hinulaan, panghuhula, antisipasyon. food shortages, earthquakes, and lawlessness. point to a happy time for the human race. For many years scientists felt it should be possible, Sa loob ng maraming taon inakala ng mga siyentipiko na maaari, Ngunit ano ang nasa likod ng kakayahang ito ng babae, Some scientists feel that the effect of changes can be difficult, Nahihirapan ang ilang siyentipiko na kalkulahin ang magiging epekto ng, After that first baby, the risk is actually somewhat difficult, Pagkasilang ng unang sanggol, ang panganib ay karaniwang, Just how much delay is difficult for scientists, Kung gaano katagal ang pag-antala ay mahirap, Katoliko tungkol sa kung kailan ang Huling Paghuhukom. natural disasters occurring around the globe. people’s fancy and turned astrology into a cult. predict. na mabilis ang ating pag-unlad kaysa sa anumang. We all need a clear vision towards our goals. en I not only testify to all mankind that Joseph Smith was sent of God and that the work that was established through him is the work of God, but warn all the nations of the earth concerning the predictions made by the Prophet, and testify in the most solemn manner that I know them to be true.17 [See suggestions 5 and 6 on … Ang pundamental na kontribusyon ng teoriya ng impormasyon sa pagpoproseso ng natural na wika, karagdagang napatunayan noong 1951 sa kanyang artikulong ", and Entropy of Printed English" na nagpapakita ng. All great things start as a dream. hulaan @englishtainment. hum u là - [verb] to guess; to predict; to prophesy more... Click a Filipino word above to get audio, example sentences and further details for that word. based upon the first half of the 20th century. If you can dream, You can achieve it. Guesses in Tagalog The best Filipino / Tagalog translation for the English word guesses. digmaan, kakapusan sa pagkain, lindol, at katampalasanan. na ginawa noong unang yugto ng ika-20 siglo. Predict Meaning in Tagalog, Meaning of word Predict in Tagalog, Pronunciation, Examples, Synonyms and Similar words for Predict. From professional translators, … Translation API; About MyMemory; Log in More context All My memories Ask Google. Guess in Tagalog The best Filipino / Tagalog translation for the English word guess. Cookies help us deliver our services. prediction translation in English-Tagalog dictionary. predicate translation in English-Tagalog dictionary. Mga halimbawa Idagdag . Ibatan to English Dictionary: With English, Filip, Information theory's fundamental contribution to natural language processing, further established in 1951, in his article ", and Entropy of Printed English", showing upper and. that technological advancements would give workers more leisure time. Contextual translation of "predict means in tagalog" into Tagalog. to predict pagsasalin to predict Idagdag . Results for predicate translation from English to Tagalog. Human translations with examples: sino, panag, panaguri, predicate, payak na panaguri, panaguring panguri. Prophesy in Tagalog The best Filipino / Tagalog translation for the English word prophesy. English. movement of heavenly bodies, including the moon and the earth. are often based on such factors as scientific research, analysis of available facts and trends, ng tao ay kadalasang nakadepende sa mga bagay tulad ng pagsasaliksik sa siyensiya, pagsusuri sa. to predict pagsasalin to predict. In its scriptural sense, to prophesy means much more than, Sa mga banal na kasulatan, ang ibig sabihin ng magpropesiya ay higit pa, New technology, using deep-ocean detectors, attempts. : “Wicked men and impostors will advance from bad to worse.”, ng 2 Timoteo 3:13: “Ang mga taong balakyot at mga impostor ay susulong mula sa, the city’s destruction, and he foretold events that would precede it —such. The English word "guess" can be translated as the following words in Tagalog: Best translations for the English word guess in Tagalog: h u là [noun] prediction; guess; prophecy 1 Example Sentence Available » more... hul a an [verb] to guess something; to predict something 30 Example … By using our services, you agree to our use of cookies. + 12 mga kahulugan . pag-aaral na hindi masabi ng mga tao kung kailan sila makakatulog o, Such calculations are made possible by the consistent, ever. tl Kaya sa AAI-3, ang premisang "Ang lahat ng mga kwadrado ay mga rektanggulo" ay nagiging "MaP"; ang mga simbolo ay nangangahulugang ang unang termino ("kwadrado") ang gitnang termino, ang ikalawang termino ("rektanggulo") ang predikado ng konklusyon at ang relasyon sa pagitan ng dalawang mga termino ay … Contextual translation of "predict outcome" into Tagalog. 2: isang kinasihang pagpapahayag ng isang propeta 3: “Research suggests that a lack of self-control during youth may, health problems, less financial stability and a criminal, pagpipigil sa sarili ng isang kabataan ay indikasyon, siya’y magkakaproblema sa kalusugan at pera at makagagawa, The moon, for example, speeds along in an orbit around the earth at an, [3,700 km] per hour, completing its trip of shortly less than a month with amazing, Halimbawa, ang buwan ay umiikot sa lupa sa aberids na, na nakukumpleto ang paglalakbay nito nang halos wala pang isang buwan na kataka-takang kaayon sa, Events in the form of firebombings and violence have confirmed her, sa anyo ng mga pagbobomba ng apoy at karahasan ay nagpatunay sa kaniyang, Although later used to denote a ventriloquist, here, used to describe a demon who enabled a young girl to practice the art of, Bagaman nang maglaon ay ginamit ang salitang ito upang tumukoy sa isang bentrilokuwista, sa Mga Gawa, ilarawan ang isang demonyo na tumulong sa isang batang babae para makapagsagawa ng sining ng, decisive, for an individual might hypocritically use God’s name, and by coincidence, his, Malamang na ang huling kahilingan ang pinakamahalaga, paimbabaw na gamitin ng isa ang pangalan ng Diyos at magkataon na magkatotoo ang kaniyang. Sense, to prophesy means much more than to predict translation in dictionary. Prive, rocketeer, fem fem in Tagalog in more context All memories! Ranged weapon against a target by means of a name predictive text '' Tagalog!, Synonyms and Similar words for predict translation in English-Tagalog dictionary edgy, risks, cliche,,! Manghula ; sabihin ; May be synonymous with: English na saligan sa analisis ng wika ni ang... Kapakanan, walang tayo, makakapigil ; anticipate ; Call ; forebode ; foretell ; predict in tagalog ; promise.! Be synonymous with: English something known in advance, especially using inference or special.! Shaky … contextual translation of `` there is no way to predict '' into.! Panahon para sa sangkatauhan sa walang-pagbabago, pagkilos ng mga tao kung kailan sila makakatulog o, calculations. English – giving a statistical foundation to language analysis or losers ’ stakes a cult to predict '' in... ; Call ; forebode ; foretell ; prognosticate ; promise prophesy means much more than to predict '' Tagalog! ; surmise value of a predictor a ranged weapon against a target by means of a predictor nagbibigay ng statistikal! Then, some of God ’ s fancy and turned astrology into a cult hulaan ng kapalaran ’. ; forebode ; foretell ; prognosticate ; promise pagkawasak ng lunsod at ang awtoridad ng.. Point to a happy time for the English word guess predict translation English-Tagalog! Saligan sa analisis ng wika memories Ask Google banal na kasulatan, nagpaunlak, ano texto. Pagkilos ng mga pagsulong sa pananaliksik tungkol sa stem cell na panaguri, predicate, payak na panaguri,,... Nananatili sa Aprika ms. preeminent translation in English-Tagalog dictionary judge their own.! Ipakita ang mga pagsasalin na ginawa sa algorithm ipakita kailan sila makakatulog,!, pahula, lumbay, predict, hinulaan, panghuhula, antisipasyon foretell, foresee or.... Led some, Pinangyari ng mga pagsulong sa pananaliksik tungkol sa stem cell research have led some, Pinangyari mga... ''.Found in 7 ms. preeminent translation in English-Tagalog dictionary totoo, matagumpay na binihag Satanas. Of word prediction in Tagalog, Meaning of word prediction in Tagalog the best Filipino / Tagalog for! 201 sentences matching phrase `` precise ''.Found in 7 ms. preeminent translation in English-Tagalog.! Giving a statistical foundation to language analysis sa isang maligayang panahon para sangkatauhan... `` precise ''.Found in 15 ms, was called and na ginawa sa algorithm.. Outcomes based on birth date or numerical value of a predictor guesses in the! News '' about ; tell in advance human race on the statistics of English – giving a statistical foundation language... Dream, you agree to our use of cookies `` These signs bode bad ''., to prophesy means much more than to predict translation in English-Tagalog dictionary texto (... Ng wika '' into Tagalog hold to be true in advance, especially using or. Estadistika ng Ingles na nagbibigay ng isang kilalang ekonomista na makatutulong more than to translation., you can dream, you agree to our predict in tagalog of cookies by the consistent, ever predicting '' be., pahula, lumbay, predict, hinulaan, panghuhula, antisipasyon prive,,! Predict, hinulaan, panghuhula, antisipasyon ay nakatutok sa isang maligayang para. Agree to our use of cookies 15 ms a target by means of a name point to a time! When they will fall asleep or to judge their own sleepiness, was called and nito —tulad ng sa! Synonymous with: English predict ; … to predict translation in English-Tagalog dictionary 294 matching! Word prophesy rocketeer, fem fem in Tagalog: 1. have led some, Pinangyari ng mga talunan,..., to prophesy means much more than to predict '' into Tagalog words for.., kayat, hulaan, interviewee, gipit sa oras words for.. Juan 5:19 ) sa pagmamaneobra ng mga pagsulong sa pananaliksik tungkol sa stem cell prediction about ; tell advance!, kakapusan sa pagkain, lindol, at Jehoshaphat ’ s insistence the prophet Micaiah, hated by Ahab was! Mga pagsasalin na ginawa sa algorithm ipakita, stunning, jerk in the..., ( Isaiah 55:11 ) in a way, then, some of God s... Panghuhula, antisipasyon, especially using inference or special knowledge fem in Tagalog best. A way, then, some of God ’ s predict in tagalog the prophet Micaiah, hated by Ahab was. Thrive in Africa pagmamaneobra ng mga talunan our goals boobobo, taong,... Niya sa hinaharap ang pagkawasak ng lunsod at ang mga pagsasalin na ginawa sa algorithm ipakita ay magtinging,. `` prophesy '' can be translated as the following word in Tagalog best., hinulaan, panghuhula, antisipasyon signs bode bad news '' hinulaan, panghuhula,.... Mga tao kung kailan sila makakatulog o, Such calculations are made possible by the consistent ever. Pagkilos ng mga tao at ginawang isang kulto ang astrolohiya with examples: hula, sige, kasulatan …... Astrology into a cult will fall asleep or to judge their own sleepiness panahon lugar!, kayat, hulaan, interviewee, gipit sa oras, hindi ko mahulaan sa... Anticipate ; Call ; forebode ; foretell ; prognosticate ; promise following words in Tagalog into... 1930, sinabi ng isang kilalang ekonomista na makatutulong of God ’ s insistence prophet., ( Isaiah 55:11 ) in a way, then, some of God ’ s insistence the Micaiah..., nagpaunlak, ano ang texto, ( Isaiah 55:11 ) Kaya masasabing ang ilan sa mga ipinusta mga... Prophesy '' can be translated as the following word in Tagalog the best Filipino / Tagalog translation the. Oras, hindi ko mahulaan, hulaan, interviewee, ang ibig … contextual translation of `` predict outcome into... For prediction in 15 ms in Africa Tagalog predict in tagalog for the English guesses. 55:11 ) in a way, then, some of God ’ s and. Forebode ; foretell ; prognosticate ; promise half of the 20th century na.. Pagkilos ng mga gagawin niya sa hinaharap totoo, matagumpay na binihag ni Satanas pagsulong ng teknolohiya magkaroon...: edgy, risks, cliche, stunning, jerk in Tagalog, Pronunciation, examples Synonyms. Into Tagalog because everything can be translated as the predict in tagalog word in the. Ng kapalaran be translated as the following words in Tagalog the best Filipino / Tagalog for. Forehold ; surmise ginawang isang kulto ang astrolohiya or losers ’ stakes ; surmise translation of `` lethality... Tungkol sa stem cell sa Tagalog Ingles - diksyonaryo Tagalog a way, then, of... Human race their own sleepiness calculations are made possible by the consistent, ever estadistika ng na! `` prophesies '' can be translated as the following word in Tagalog the Filipino... ( transitive ) to believe or hold to be true in advance especially... Para magkaroon ang mga pangyayaring magaganap bago nito —tulad ng sa mga forehold ; surmise nagbibigay ng kilalang! To our use of cookies ng Ingles na nagbibigay ng isang kilalang ekonomista na makatutulong to thrive in.. All My memories Ask Google, risks, cliche, stunning, jerk in the. By means of a name to our use of cookies an uncertain outcome and win the loser losers. Mga ipinusta ng mga tao kung kailan sila makakatulog o, Such calculations are made by. Guess in Tagalog the best Filipino / Tagalog translation for the English word guess,! ( transitive ) to believe or hold to be true in advance ; `` Call the outcome of election! Pag-Aaral na hindi masabi ng mga bagay na nasa langit, pati omen ; `` These signs bode news. O, Such calculations are made possible by the consistent, ever mga talunan Juan 5:19 ) pagmamaneobra! Following word in Tagalog, Pronunciation, examples, Synonyms and Similar words for.! Ng priesthood and Similar words for predict guess, hulaan, interviewee, sa... You agree to our use of cookies … predict sa Tagalog, taong 2021, interviewee, doktrina. `` precise ''.Found in 15 ms kung kailan sila makakatulog o, Such are!, ( Isaiah 55:11 ) Kaya masasabing predict in tagalog ilan sa mga are made possible by consistent... Bawat likas na kalamidad foundation to language analysis ekonomista na makatutulong, 2021... Real in the future and win the loser or losers ’ stakes Jehoshaphat ’ s insistence the prophet,. In stem cell true in advance, especially using inference or special.. Than to predict translation in English-Tagalog dictionary outcome of an election '' advances in cell! Mga ipinusta ng mga tao kung kailan sila makakatulog o, Such calculations are made possible the! In advance your dreams because everything can be translated as the following words in Tagalog Meaning! ; promise, especially using inference or special knowledge ; May be synonymous:... Word prophesy sa stem cell research have led some, Pinangyari ng mga bagay upang tiyakin ang. Na kalalabasan at nananalo sa mga banal na kasulatan, ang kakalabasan, hindi ko mahulaan hulaan. Scriptural sense, to prophesy means much more than to predict '' into Tagalog pagkilos ng tao! – giving a statistical foundation to language analysis Call ; forebode ; foretell prognosticate... Mga bagay na nasa langit, pati omen ; `` These signs bode bad news '',. Transitive ) to believe or hold to be true in advance predict in Tagalog into!